Skyer på himlen.

Sådan fungerar SAS' co2-kompensation

Opdag SAS' initiativer til mere bæredygtige rejser.

Foto: Unsplash
maj 2023
SAS har en række igangværende initiativer, som har til formål af skabe bæredygtige rejser. Man satser blandt andet på nye fly, overgangen til bæredygtigt flybrændstof og et omfattende program for CO2-kompensation.
  1. EuroBonus-medlemmernes SAS-flyvninger, ungdomsbilletter og flyvninger foretaget af SAS-medarbejdere bliver automatisk CO₂-kompenseret.

  2. SAS CO₂-kompenserer frivilligt og investerer i vedvarende energi.

  3. Siden 2005 har SAS reduceret sine gennemsnitlige CO₂-emissioner med 22 % pr. passagerkilometer.

  4. SAS har forpligtet sig til at reducere kuldioxidemissionerne med yderligere 25 % inden 2025 i forhold til 2005-niveauet, bl.a. ved at anvende nye, brændstofbesparende fly.

CO₂-kompensation

I april 2018 begyndte SAS at inkludere CO₂-kompensation som en gratis, integreret del af alle SAS Youth-biletter. I februar 2019 begyndte SAS også automatisk at kompensere for CO₂-udledninger for EuroBonus-medlemmer på fly betjent af SAS. Alle CO₂-udledninger fra SAS-personalets forretnings- og fritidsrejser bliver også kompenseret.

SAS tilbyder naturligvis alle sine rejsende mulighed for at beregne udledningen af drivhusgasser fra deres fly. Det sker gennem et værktøj, der udregner CO₂-udledningerne, og som tilbyder de rejsende at købe CO₂-kompensation, når de rejser eller sender gods med SAS. Dataene i denne beregner opdateres hele tiden for at afspejle luftfartsflåden og flyveruterne.

Sådan fungerer det

Det CO₂-fodaftryk, som en rejsende afsætter med en flyrejse, kompenseres gennem udledningsreducerende projekter med vedvarende energi. Det omfatter især projekter som drejer sig om transformation af vindenergi til elektricitet i det globale elektricitetsnet. En ekstern part hjælper SAS med at udvælge projekter og tage sig af investeringerne.