Skyer på himmelen.

Slik CO2-kompenserer SAS billettene

Oppdag SAS-initiativene for mer bærekraftige reiser.

Foto: Unsplash
mai 2023
SAS har en rekke pågående tiltak som er rettet mot mer bærekraftige reiser. Vi satser blant annet på nye fly, en overgang til bærekraftig flydrivstoff og et omfattende program for CO2-kompensasjon.
  1. Hvis du bruker EuroBonus-nummeret ditt når du bestiller billetter, blir reisen automatisk CO₂-kompensert.

  2. SAS CO₂-kompenserer frivillig billetter og investerer i fornybar energi.

  3. Siden 2005 har SAS redusert CO₂-utslippene med 22 prosent per passasjerkilometer.

  4. SAS' mål er å redusere CO₂-utslippene med ytterligere 25 prosent innen 2025, sammenlignet med 2005, blant annet ved å bruke nye og drivstoffeffektive fly.

Overgang til bærekraftig flydrivstoff

SAS har som overgripende mål å redusere det samlede CO₂-utslippet med 25 prosent og bruke en stor andel bærekraftig flydrivstoff

CO₂-kompensasjon

I april 2018 begynte SAS å inkludere CO₂-kompensasjon som en kostnadsfri, integrert del av alle SAS Youth-billetter. I februar 2019 begynte SAS også å automatisk kompensere for CO₂-utslipp generert av EuroBonus-medlemmer på SAS-flygninger. Alle CO₂-utslipp fra forretnings- og feriereiser foretatt av SAS-ansatte, kompenseres også.

SAS gir alle reisende muligheten til å beregne utslippene av drivhusgasser fra flygningen ved å tilby et verktøy som kan brukes til å beregne CO₂-utslipp og kjøpe CO₂-kompensasjon ved reising eller frakt med SAS. Dataene i kalkulatoren oppdateres kontinuerlig for å gjenspeile flåten til flyet og rutene det har flydd.

Slik fungerer det

CO₂-fotavtrykket som en reisende genererer på en flygning, kompenseres via utslippsreduserende tiltak i nøye utvalgte prosjekter for fornybar energi. Prosjektene går for eksempel ut på å overføre vindkraft til elektrisitet i strømnettet. En ekstern partner hjelper SAS med å velge prosjektene og håndtere investeringene.