Moln i himlen.

Så fungerar SAS koldioxidkompensation

Upptäck SAS initiativ för till ett mer hållbart resande.

Foto: Unsplash
maj 2023
SAS har en rad pågående initiativ som syftar till ett mer hållbart resande. Man satsar bland annat på nya flygplan, en övergång till hållbara flygbränslen och ett omfattande program för koldioxidkompensation.
  1. EuroBonus-medlemmars SAS-flygningar, ungdomsbiljetter och flygresor som görs av SAS personal koldioxidkompenseras automatiskt.

  2. SAS koldioxidkompenserar frivilligt och investerar i förnybar energi.

  3. Sedan 2005 har SAS minskat det genomsnittliga koldioxidutsläppet med 22 procent per passagerarkilometer.

  4. SAS har förbundit sig att minska koldioxidutsläppen med ytterligare 25 procent till år 2025 jämfört med 2005 års nivå, bland annat genom att använda nya, bränsleeffektiva flygplan.

Koldioxidkompensation

I april 2018 införde SAS gratis koldioxidkompensation på alla ungdomsbiljetter. I februari 2019 började SAS automatiskt att kompensera för alla koldioxidutsläpp som genereras av EuroBonus-medlemmar på SAS-flygningar. Alla koldioxidutsläpp som genereras av SAS-anställdas resor, både i arbetet och privat, kompenseras också.
Givetvis erbjuder SAS alla resenärer möjlighet att beräkna mängden växthusgaser som släpps ut från deras flygresa med hjälp av en särskild kalkylator. Resenärerna kan också själva koldioxidkompensera när de reser eller skickar gods med SAS. Uppgifterna i kalkylatorn uppdateras kontinuerligt så att den alltid är anpassad till flygplansflottan och flygvägarna.

Så här fungerar det

De koldioxidutsläpp som en resenär genererar under en flygning kompenseras genom noggrant utvalda projekt för förnybar energi. Bland annat finns projekt som går ut på att omvandla vindkraft till el i det globala elnätet. En extern part hjälper SAS att välja ut projekten och hantera investeringarna.