New York skyline hero

New York, USA

Byen som aldri sover trenger ingen introduksjon.