SAS aircraft autopilot

Hur ofta flyger man egentligen med autopiloten?

For det første er den aldri brukt ved avgang.

November 2022
Mange tror at autopiloten automatisk tar over så snart det trykkes på knappen. Men det er ikke hele sannheten.

Autopiloten er et fantastisk hjelpemiddel som kan programmeres til å styre flyet. Autopilotsystemet trenger imidlertid likevel regelmessig input, og pilotene må overvåke den konstant.

Flyets hastighet eller konfigurasjon (bruk av slats/flaps og understell opp eller ned) er noe alltid piloten bestemmer, avhengig av vær, distanse og drivstofforbruk. I dag har fly en Flight Management Computer om bord som hjelper piloten med å ta denne typen beslutninger.

Autopiloter brukes aldri ved avgang. Den utføres fortsatt manuelt av piloten. Airbus 380 er imidlertid utstyrt med en funksjon som gjør det mulig å aktivere autopiloten før avgang. De fleste fly har en minstehøyde for når autopiloten kan aktiveres. Vanligvis ligger den på rundt 50 meter opp i luften. Flyet styres som regel manuelt til det kommer opp i noen tusen meters høyde, og flyet er «rent» (alle slats og flaps er trukket inn).

I denne høyden er autopiloten vanligvis aktivert. Den reduserer arbeidsbelastningen til pilotene og er spesielt nyttig i nærheten av travle flyplasser og i fulle luftrom, der pilotene må konsentrere seg om radiokommunikasjonen for å ta hensyn til annen trafikk. Autopiloten bidrar også til kompliserte stigninger (over kupert terreng), spesifikke støyreduksjonsprosedyrer eller lange utplaninger.

Cockpit pilots
Foto: Pexels

Piloter lander manuelt i cirka 99 prosent av tilfellene

Autopiloten brukes også gjennom hele innflygingen til rullebanen, men deaktiveres vanligvis når flyet konfigureres for landing og er klargjort for rullebanen.

Når sikten er dårlig, kan autopiloten brukes til automatisk landing, men det er veldig sjelden og krever spesielt utstyr på flyplassene, spesialopplæring og en viss flykapasitet. Autolandingsfunksjonen gjør flyet i stand til å lande sikkert når sikten er så dårlig at passasjerene vil ha problemer med å finne veien til terminalen når de kommer ut av flyet. Autolandingsfunksjonen svekkes imidlertid når det er sterk vind og turbulens. Glatte rullebaner og sterke vindkast krever besluttsom, manuell manøvrering.

Autopiloten kan sammenlignes med cruisekontrollen i biler. Du ville aldri bruke den når du parkerer eller kjører ut av parkeringsplassen, men den er et nyttig hjelpemiddel når du kjører på motorveien. En annen sammenligning er laptopen du bruker på jobb: Den er en fantastisk ressurs, men du er nødt til å trykke på de rette tastene. Det er fortsatt du som tar beslutningene.