SAS aircraft autopilot

Hur ofta flyger man egentligen med autopiloten?

Till att börja med används den aldrig för start.

november 2022
Många tror att autopiloten flyger planet på egen hand, och att det enda som behövs är att trycka på en knapp. Men det stämmer inte riktigt.

Autopiloten är ett fantastiskt verktyg som kan programmeras till att kontrollera planets stigning, nedstigning, inflygning och hålla en viss höjd samtidigt som den valda flygrutten följs, men systemet behöver hela tiden matas med manuell information och övervakas av piloterna.

Flygplanets hastighet eller konfiguration med exempelvis klaffar avgörs alltid av piloten. Det beslutet fattas med tanke på väder, avstånd eller bränsleekonomi. Numera är alla flygplan utrustade med en Flight Management Computer, en navigeringsdator som hjälper piloten att fatta några av de här besluten.

En autopilot används dock aldrig för start, det görs alltid manuellt av piloten. De flesta flygplan har en lägsta höjd då autopiloten kan kopplas in, vanligtvis när man kommit upp runt hundra meter i luften. Men flygplanet flygs vanligtvis manuellt tills man når runt 600 meter och alla klaffar är indragna.

På den här höjden kopplas autopiloten vanligtvis in. Den minskar piloternas arbetsbörda och är framför allt bra vid inflygning till stora flygplatser med mycket trafik då piloterna istället kan koncentrera sig på radiokommunikationen och ha kontroll på övrig flygtrafik. Autopiloten hjälper även till vid komplicerade flygförhållanden (exempelvis över bergiga områden), vid specifika bullerreducerande åtgärder eller flygning på låg höjd.

Cockpit pilots
Foto: Pexels

Piloter landar manuellt ungefär 99 procent av alla landningar

Autopiloten används också vid inflygningen men kopplas vanligtvis ur när planet ska landa. Om sikten är dålig kan autopiloten användas för landning, men det är väldigt ovanligt och kräver specifika flygplatsfaciliteter, specialutbildning och flygplan som klarar av dessa krav. Automatisk landning gör det möjligt för planet att landa säkert när sikten är så dålig att passagerarna har svårt att hitta terminalen när de går ut från planet. Men landning med autopilot används inte när det blåser mycket och det är risk för turbulens. Hala landningsbanor och starka vindbyar kräver en exakt, manuell manövrering.

Autopiloten kan liknas vid en farthållare som finns i bilar. Du skulle inte använda den när du parkerar eller kör ut från en parkeringsplats, men farthållaren är användbar när du kör på motorvägen. En annan liknelse är datorn du använder varje dag – en fantastisk resurs men du måste också ange rätt information för att få rätt resultat. Det är du som fattar alla besluten.