medical emergency

Fråga piloten: Hur hanteras medicinska nödsituationer ombord?

Experterna som sitter inne med svaren är förstås piloterna.

oktober 2022
Vad gör flygplansbesättningen under flygning? Hur planerar de för dåligt väder? Vem kan svara bättre på de här frågorna än piloterna själva!

"Det är en situation som besättningen är utbildade att ta hand om."

Vad händer om någon blir akut sjuk ombord?

/Britta

Hej Britta,

SAS flyger mer än 30 miljoner passagerare varje år så det är oundvikligt att någon blir akut sjuk ombord. Det är en situation som besättningen är utbildade att ta hand om. Befinner man 1 mil ovanför marken måste man vara förberedd och kabinpersonalen är de som rycker ut först om någon blir sjuk. De är utbildade i första hjälpen och påbörjar även en process att få ytterligare hjälp. Det finns sjukvårdskit på alla flygplan i passagerartrafik med olika utrustning och läkemedel, och det finns en hjärtdefibrillator ombord på de flesta flygplan. Många års erfarenhet visar att det ofta finns läkare eller sjuksköterskor bland passagerarna som också kan hjälpa till att utvärdera och behandla.

Om det uppstår en medicinsk nödsituation i luften meddelar kabinpersonalen piloterna direkt. På våra långflygningar finns det möjlighet att få professionell medicinsk hjälp via radio dygnet runt. Om någon behöver komma till sjukhus så fort som möjligt förklaras flygningen i en medicinsk nödsituation. Befinner sig ett flyg i en medicinsk nödsituation ger trafikkontrollen flygplanet prioritet i luftrummet. Men innan beslutet fattas om var vi ska landa måste man ta reda på vilken flygplats som är lämpligast. Flygplatsen måste kunna ta emot jetplan och vädret måste vara tillräckligt bra för att vi ska kunna landa. Det måste även finnas möjlighet till läkarvård för den sjuka passageraren.

Som tur är kan de flesta medicinska problemen ombord lösas ganska enkelt, men om något allvarligare händer är besättningen förberedd och har kunskaperna att hantera situationen på bästa sätt.

Pernilla Nilsson
Senior First Officer


Pernilla Nilsson

Titel: Senior First Officer 
Hemmabas: Köpenhamn
Flyger: A319, A320, A321
Flygtimmar: 13 500
Favoritflygplats: En vackert belägen flygplats som jag ofta kommer till är Bergen. Landskapet är fantastiskt med bergen och fjordarna. Den utsikten går det inte att tröttna på.