Slot time hero

Fråga piloten: Vad är en slot tid?

Vem kan bättre besvara dessa frågor än piloterna själva?

December 2022
Vad gör besättningen under flygningen? Hur planerar de för dåligt väder? Vem kan bättre besvara dessa frågor än piloterna själva?

”Om flygplanet inte är redo att starta riskerar vi att missa vår ”slot time” och därmed orsaka förseningar.”

Vad är en slot tid? /Petra

Hej Petra,

Tidsluckor (ATFM slots) eller ”slots” är en del av ledningen av lufttrafikflödet, som i Europa är samlad till Eurocontrol i Bryssel. En tidslucka (slot time) tilldelas på grund av begränsningar i trafikflödet på en flygplats eller i ett luftrum (t.ex. det europeiska luftrummet är ibland fullt, det saknas personal/trafikledare, väder). Oftast handlar det om den beräknade starttiden, CTOT (Calculated Take-Off Time). CTOT är den tid, med ett fönster på -5/+10 minuter, när flygplanet ska befinna sig på rullbanan, redo för avfärd. Tidsluckan styr andra standardiserade händelser, som till exempel när flygplanet ska lämna gaten (TOBT, Target Off Block Time) och när motorerna kan startas (TSAT, Target Start-up Approval Time).

Viktigt att inte missa tidsluckan

Om flygplanet inte är redo att starta riskerar vi att missa vår ”slot time” och därmed orsaka förseningar. Det är därför som passagerarna måste sitta på sina platser i god tid före tidsluckan. Normalt skickar vi även ett meddelande till flygledarna som säger att vi är redo (alla passagerare ombord, alla dörrar och luckor stängda) och hoppas på en tidigare starttid.

Rasmus Ilsø Olsen
Chief Pilot


Rasmus Ilsø Olsen

Titel: Chief Pilot
År på SAS: 23
Hemmabas: Köpenhamn
Flyger: Airbus A320 
Flygtimmar: 11,000