Open aircraft door

Fråga piloten: Kan dörrarna öppnas av misstag under en flygning?

Piloten svarar på frågan vi alla undrar över.

December 2022
Hur fort kan ett flygplan egentligen flyga? Flyger man alltid rakaste vägen? När får flygplanen vila? Och vad krävs för att flyga ett? SAS piloter sitter med svaren.

”Det beror på att dörrarna på många flygplan fungerar som ett slags propp i flygplanskroppen och är en aning större på insidan.”

Kan dörrarna öppnas av misstag under en flygning?
Per

Hej Per, 

Det korta svaret är nej! På moderna flygplan går det inte att öppna dörrarna medan flygplanet är i luften, men jag ska göra mitt bästa för att förklara varför. Om du tittar noga när flygplansdörrarna öppnas eller stängs så kan du se att de faktiskt går in lite innan de går utåt. Det beror på att dörrarna på många flygplan fungerar som ett slags propp i flygplanskroppen och är en aning större på insidan. Uppe i luften är lufttrycket i kabinen alltid högre än trycket utanför flygplanet. På hög höjd är luften tunn och kall, men det högre trycket i kabinen gör att komforten ändå är god ombord. I de flesta flygplan kan lufttrycket i kabinen bli upp till åtta gånger högre än utanför. Skillnaden i tryck gör att allting på insidan av flygplanskroppen pressas utåt och täpper till utgångarna, däribland dörrarna. Så uppe i luften hålls flygplansdörrarna på plats av en mycket starkare kraft än vad någon människa skulle kunna åstadkomma med muskelkraft. Svaret på din fråga är alltså att dörrarna inte kan öppnas av misstag när man är i luften.

Rasmus Ilsø Olsen 
Chief Pilot


Rasmus Ilsø Olsen 

Titel: Chief Pilot
Antal år på SAS: 23
Hemmabas: Köpenhamn
Flyger: Airbus A320
Flygtimmar: 11 000
Favoritflygplats: Köpenhamn