Biofuel tickets hero

Nå er det enklere enn noen gang å fly mer bærekraftig

SAS lanserer billetter som inkluderer biodrivstoff.

Foto: Unsplash
April 2023
SAS tilbyr ulike måter å kjøpe fossilfritt drivstoff på til din neste reise. Her forteller vi alt om billettene med biodrivstoff inkludert, som gir deg mulighet til å reise med mindre CO2-utslipp.

I flere tiår har SAS ligget i forkant når det gjelder å fremme bærekraftig flytrafikk, og dette har fremdeles høyeste prioritet. Vår fremste oppgave er å senke utslippene, og vi arbeider hardt for å redusere klimapåvirkningen vår. Et mål er å redusere de totale utslippene av CO₂ med 25 prosent innen 2025, og at alle innenlandsflyvninger med SAS skal være fossilfrie innen 2030. SAS ble nylig kåret til Sveriges mest bærekraftige flyselskap, en utmerkelse som viser at arbeidet vårt både blir verdsatt og lagt merke til.

Våren 2023 lanserer vi en ny type billetter som inkluderer biodrivstoff, slik at du som reiser med oss enkelt kan redusere dine CO₂-utslipp fra reisen.

Traffic agent airport

Slik fungerer billettene

Når du skal reise innenriks med SAS eller innad i Skandinavia eller Europa og kjøper SAS Plus Pro- eller SAS Go Smart-billetter, får du mulighet til å kjøpe dem med ca. 50 prosent biodrivstoff inkludert i billettprisen – Plus Pro Bio og Go Smart Bio.

Go Smart Bio velger du når du reiser med bagasje og ønsker å gjøre det på en mer bærekraftig måte. Plus Pro Bio er det beste alternativet hvis du vil gå forbi køene og komme deg raskt gjennom sikkerhetskontrollen, få tilgang til våre lounger – og samtidig reise på en mer bærekraftig måte.

Alle våre EuroBonus-medlemmer som kjøper en av disse billettene, belønnes med flere EuroBonus-poeng. I tillegg til grunnpoengene som inngår i billettypen belønnes du med ytterligere 450 grunnpoeng innad i Skandinavia eller 700 grunnpoeng for flyvninger i Europa.

I lanseringsperioden april til og med august, legger vi dessuten til ytterligere poeng – 400 grunnpoeng i Skandinavia eller 700 grunnpoeng for flyvninger i Europa.

Biodrivstoff
Foto: iStock

Hva er biodrivstoff?

Biodrivstoff er et såkalt bærekraftig flydrivstoff (Eng. Sustainable Aviation Fuel – SAF) som markant reduserer de klimapåvirkende CO₂-utslippene i løpet av sin livssyklus. Det fremstilles av ulike restprodukter fra husholdninger, industri og jordbruk, og er CO₂-nøytral gjennom hele sin livssyklus. Biodrivstoffet som inngår i din billett, brukes til å erstatte tilsvarende mengde fossilt drivstoff i SAS sin virksomhet, i løpet av 12 måneder.

Kostnaden for biodrivstoff er beregnet ut fra en gjennomsnittlig reise, tilsvarende ca. 60 minutters svenske og norske innenlandsflyvninger samt innad i Skandinavia, 35 minutter for danske innenlandsflyvninger og 1t 30 min for flyvninger i Europa.

Som du merker er det hele veldig smidig – velkommen ombord på reisen mot nullutslipp.