Utsikt över staden Sundsvall

Sundsvalls kommun väljer SAS biobränsle

Läs mer om det historiska avtalet här.

June 2023
I slutet av april 2023 stod det klart att Sundsvalls kommun blir första kommun i Sverige att ingå avtal med SAS om att endast boka biljetter som inkluderar biobränsle för alla tjänsteresor med flyg. Läs mer om avtalet här.

I början av april lanserade SAS två helt nya två biljettyper som inkluderar biobränsle. Biljetterna finns tillgängliga för alla SAS inrikes-, skandinaviska och europeiska flygningar.  

Resenärer och organisationer som köper Go Smart eller Plus Pro-biljetter kommer att kunna köpa biljetterna med cirka 50 procent* biobränsle inkluderat för att minska CO₂-utsläppen från SAS flygningar.

Ett SAS-flygplan A350

Nu har Sundsvall som första kommun i Sverige signerat ett avtal med SAS för att boka biljetter med biobränsle på samtliga flygresor som görs av kommunens medarbetare. Avtalet ger Sundsvall och övriga kommuner i Västernorrland samt regionen möjlighet att reducera sina CO₂utsläpp.

– För Sundsvalls kommun är flyget till och från Sundsvall ett viktigt transportmedel som bidrar till en fortsatt utveckling av vår region. I linje med vårt klimatomställningsarbete ska tjänsteresor som görs med flyg medvetet inkludera biobränsle, därför är det glädjande att SAS nu erbjuder en produkt som möjliggör detta för våra medarbetare. Vi hoppas och tror att vi kan vara en förebild för andra kommuner att följa i våra spår, säger Niklas Andersson, Infrastrukturstrateg Sundsvalls kommun.

– Vi är väldigt glada att Sundsvalls kommun väljer att gå först och visa andra kommuner och verksamheter att de på ett mycket enkelt sätt kan minska sina utsläpp från flygresor och samtidigt vara med och driva omställningen till ett mer hållbart flyg, säger Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability på SAS.

Flygplansvy över gröna åkrar

*Go Smart Bio och Plus Pro Bio inkluderar kostnaden för cirka 50 procent biobränsle, vilket beräknas på en genomsnittlig resa, motsvarande cirka 60 minuter på svenska eller norska inrikeslinjer samt inom Skandinavien, 35 minuter på danska inrikeslinjer eller 1,5 timmar på flygningar inom Europa.