Sustainable Aviation Fuel hero

På väg mot nollutsläpp

Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability på SAS, talar om hållbart flygbränsle.

April 2023
Hållbart flygbränsle, på engelska Sustainable Aviation Fuel (SAF), är ett samlingsnamn för olika typer av hållbara flygbränslen. Branschen har satt som mål att flygindustrin ska nå nollutsläpp av koldioxid år 2050 och redan 2030 ska SAS tanka så pass mycket SAF att det motsvarar all inrikestrafik i Skandinavien.

Vi fick en pratstund med Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability på SAS, för att få veta mer.

Hej Ann-Sofie. Berätta mer om hur ni arbetar för att resenärerna ska kunna flyga fossilfritt.

– Vi på SAS har satt som mål att 2030 flyga motsvarande allt vårt inrikesflyg med fossilfritt flygbränsle, en resa vi gör tillsammans med våra resenärer. Sedan 2019 har det varit möjligt att köpa till hållbart flygbränsle för sin resa. Förra året lanserades SAS Corporate Sustainability Program där vi bjuder in våra företagskunder som vill köpa biobränsle i större omfattning och nu lanserar vi en ny biljettyp där 50 procent biobränsle ingår. SAS Go Smart Bio & SAS Plus Pro Bio heter våra nya biljettyper och de lanseras under våren 2023.

Hur mycket mindre CO2-utsläpp genereras av biobränsle?

– Branschen brukar räkna med att biobränsle i snitt sänker koldioxidutsläppen med upp till 80 procent under dess livscykel jämfört med fossilt bränsle. Det kan dock ofta vara mer än så. Det innebär att biobränsle i sig inte genererar någon nettoökning av koldioxid i atmosfären.

I dagsläget måste biobränsle enligt reglerna för kommersiellt flyg blandas med fossilt flygbränsle, där andelen hållbart flygbränsle får uppgå till maximalt 50 procent av blandningen, vilket speglas i våra nya biljettyper Go Smart Bio & Plus PRO Bio.

Vad innehåller SAF?

– Det är huvudsakligen restprodukter från jordbruk och matproduktion. De hållbarhetskrav som finns i EU innebär att det inte får tillverkas av biomassa som skulle kunna ätas, eller från odlingar som tränger ut matproduktion eller att regnskog skövlas. Därför blir det så intressant med syntetisk SAF framöver.

Vad är det?

– Det syntetiska flygbränslet, även kallat elektrobränsle, kommer att produceras av fossilfri elektricitet, återvunnen koldioxid och vätgas.

Hur går det till?

– Bränslet produceras med hjälp av direkt kolavskiljning, till exempel genom att samla in rökgaser från ett värmeverk. Sedan tillsätts vätgas med en elektrolys och vilket skapar en alkohol som används för att tillverka biobränslet. Givetvis är det viktigt att elen som används i framställningen är fossilfri, men processen behöver ingen biomassa.

Är SAS med några projekt?

– Ja, vi är engagerade i två projekt i dagsläget; ett i Sverige och ett i Danmark.

HySkies är ett samarbete mellan Vattenfall, SAS, Shell och LanzaTech och har siktet inställt på fossilfritt flyg.

Tillsammans undersöker vi möjlighet till storskalig produktion av syntetiskt hållbart flygbränsle i Sverige, med hjälp av LanzaJets ”Alkohol-till-jet”-teknologi som utvecklats av LanzaTech och US Department of Energy's Pacific Northwest National Laboratory (PNNL).

När full produktion är igång kan det förse SAS med upp till 25 procent av totala efterfrågan på hållbart flygbränsle redan 2030.

Det andra är Green fuels for Denmark som drivs av Ørsted och där SAS deltar som partner. Projektet syftar till att producera elektrobränsle för flyget genom att enbart använda vindkraft.

Produktionsanläggningen förväntas producera sin första leverans av syntetiskt flygbränsle år 2025, och upp till 250 000 ton år 2030, vilket motsvarar förbrukningen av alla SAS flyg som startar i Köpenhamn.

Flygplan får max tankas med 50 procent SAF. Jag tror att många undrar varför det inte kan tankas med enbart hållbart bränsle?

– Det hållbara flygbränslet har samma egenskaper som fossilt flygbränsle, och kan därför blandas utan problem. Redan i dag har det genomförts testflygningar enbart med SAF i tankarna, så det är möjligt. De nuvarande reglerna kommer ändras och ökad inblandning kommer successivt ske i takt med att tester och certifieringar genomförs.

Kan du kort nämna några andra initiativ ni gör för att klara målet med nollutsläpp till 2050?

– De största investeringarna vi gjort är att modernisera vår flygplansflotta. Cirka 60 procent är redan utbytt och bara därigenom minskar vi utsläppen med 20–30 procent jämfört med de tidigare modellerna. Våra investeringar har lett till att vi har Europas mest moderna flotta.

Samtidigt pågår en mängd olika innovationsprojekt och här är det viktigt att SAS ligger långt framme och stöttar där vi kan. Exempel är el- och hydrogenflyg där vi samarbetar både med svenska Heart Areospace och Airbus.

SAS Pilot

På väg mot nollutsläpp

På en plats med spektakulär men utmanande geografi är flyget avgörande för Skandinavien. Det skapar möjligheter för människor att leva ett rikare liv, och gör att varor kan transporteras över hela världen. Utan flygtrafiken skulle Skandinavien inte vara vad det är idag.

SAS har i decennier legat i framkant när det gäller att främja hållbar flygtrafik, och detta är fortfarande vår högsta prioritet. Vår främsta prioritet är att sänka utsläppen, och vi arbetar hårt för att minska vår klimatpåverkan.

Vi har en betydande roll i omställningen av flygindustrin. Detta innebär att vi stödjer innovation och partnerskap för att hitta nya lösningar, gör stora investeringar i nya och mer bränslesnåla flygplan, ökar produktionen och användningen av hållbara flygbränslen samt genomför många andra förbättringar av våra erbjudanden och tjänster ombord.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Text av Johan Lindberg