Sustainable Aviation Fuel hero

På vei mot nullutslipp

Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability i SAS, snakker om bærekraftig flydrivstoff.

april 2023
Bærekraftig flydrivstoff, på engelsk Sustainable Aviation Fuel (SAF), er en fellesbetegnelse på ulike typer bærekraftige drivstoff til fly. Bransjen har som mål at flyindustrien skal nå nullutslipp av CO2 innen 2050, og allerede i 2030 skal SAS fylle SAF i en mengde som tilsvarer all innenrikstrafikk i Skandinavia.

Vi tok en prat med Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability i SAS, for å få vite mer.

Hei Ann-Sofie. Fortell mer om hvordan dere arbeider for at reisende skal kunne fly fossilfritt.

– SAS har som mål å bruke fossilfritt flydrivstoff tilsvarende alle våre innenlands flyvninger. Dette er en reise vi tar sammen med passasjerene våre. Siden 2019 har det vært mulig å kjøpe bærekraftig flydrivstoff til reisen. I fjor lanserte vi SAS Corporate Sustainability Program, der vi inviterer bedriftskunder som ønsker å kjøpe biobrennstoff i større omfang, og nå lanserer vi en ny billettype, som inkluderer 50 prosent biobrennstoff. De nye billettene heter SAS Go Smart Bio & SAS Plus Pro Bio og vil bli lansert våren 2023.

Hvor mye reduseres CO2-utslippene med biobrennstoff?

– Bransjen regner vanligvis med at biobrennstoff i snitt reduserer CO2-utslipp med opptil 80 prosent gjennom hele livssyklusen sammenlignet med fossilt brennstoff. Men det kan ofte være mer enn det. Det innebærer at biodrivstoff i seg selv ikke produserer en netto økning av CO2 i atmosfæren.

Ifølge reglene for kommersiell luftfart, må biodrivstoff i dag blandes med fossilt flydrivstoff, og andelen bærekraftig flydrivstoff kan ikke utgjøre mer enn 50 prosent av miksen. Dette gjenspeiles i de nye billettypene Go Smart Bio & Plus PRO Bio.

Hva inneholder SAF?

– Det består hovedsakelig av restprodukter fra jordbruk og matproduksjon. Bærekraftskravene fra EU innebærer at SAF ikke skal fremstilles av biomasse som kan brukes til mat, eller fra avlinger som fortrenger matproduksjon eller fører til rasering av regnskog. Derfor blir det så interessant med syntetisk SAF fremover.

Hva er det?

– Det syntetiske flydrivstoffet, også kalt elektrodrivstoff, vil bli produsert av fossilfri elektrisitet, gjenvunnet CO2 og hydrogen.

Hvordan foregår det?

– Drivstoffet produseres ved hjelp av direkte CO2-fangst, for eksempel fra røykgasser i et varmekraftverk. Deretter tilsettes hydrogen ved elektrolyse, noe som skaper en alkohol som brukes for å produsere biodrivstoffet Det er naturligvis viktig at elektrisiteten som brukes i fremstillingen er fossilfri, men prosessen trenger ingen biomasse.

Er SAS med i noen slike prosjekter?

– Ja, vi er for øyeblikket engasjert i to prosjekter, ett i Sverige og ett i Danmark.

HySkies er et samarbeid mellom Vattenfall, SAS, Shell og LanzaTech, og har fokus på fossilfri luftfart.

Sammen undersøker vi muligheten for storskala produksjon av syntetisk bærekraftig flydrivstoff i Sverige ved hjelp av LanzaJets «Alkohol-til-jet»-teknologi, som er utviklet av LanzaTech og US Department of Energy’s Pacific Northwest National Laboratory (PNNL).

Når produksjon kommer i gang for fullt, kan den forsyne SAS med opptil 25 prosent av den totale etterspørselen etter bærekraftig flydrivstoff allerede i 2030.

Det andre er Green fuels for Denmark, som drives av Ørsted og der SAS deltar som partner. Prosjektet har som mål å produsere elektrodrivstoff til fly kun ved bruk av vindkraft.

Produksjonsanlegget forventes å produsere den første leveransen av syntetisk flydrivstoff i 2025, og opptil 250 000 tonn i 2030, noe som tilsvarer forbruket til alle SAS-fly som tar av København.

Fly får ikke fylle mer enn 50 prosent SAF. Jeg tror mange lurer på hvorfor man ikke kan fylle tanken kun med bærekraftig drivstoff?

– Det bærekraftige flydrivstoffet har samme egenskaper som fossilt flydrivstoff og kan derfor blandes uten problem. Allerede i dag er det gjennomført testflyvninger kun med SAF i tankene, så det er mulig. De nåværende reglene vil bli endret, og prosenten av biodrivstoff kommer gradvis til å øke i takt med gjennomføringen av tester og sertifiseringer.

Kan du kort nevne andre tiltak dere gjør for å klare målet om nullutslipp innen 2050?

– De største investeringene vi har gjort er å modernisere flyflåten. Ca. 60 prosent er allerede skiftet ut, og bare dette gjør at vi reduserer utslippene med 20–30 prosent sammenlignet med de tidligere modellene. Takket være de investeringene vi har gjort, har vi nå Europas mest moderne flåte.

Samtidig pågår det en rekke ulike innovasjonsprosjekter, og her er det viktig at SAS ligger langt fremme og støtter der vi kan. Et eksempel er el- og hydrogenfly, der vi samarbeider både med svenske Heart Areospace og Airbus.

SAS Pilot

På vei mot nullutslipp

Den spektakulære, men utfordrende geografien i Skandinavia gjør flytrafikken helt avgjørende. Fly gir mennesker mulighet til å leve et rikere liv, og gjør at varer kan transporteres over hele verden. Uten flytrafikken hadde ikke Skandinavia vært det det er i dag.

I flere tiår har SAS ligget i forkant når det gjelder å fremme bærekraftig flytrafikk, og dette er fremdeles vår høyeste prioritet. Vår fremste mål er å senke utslippene, og vi arbeider hardt for å redusere klimapåvirkningen vår.

Vi spiller en viktig rolle i omstillingen av flyindustrien. Det innebærer at vi støtter innovasjon og partnerskap for å finne nye løsninger, gjør større investeringer i nye og mer drivstoffgjerrige fly, øker produksjonen og bruken av bærekraftig flydrivstoff og gjennomfører mange andre forbedringer av våre tilbud og tjenester ombord.

Les mer om bærekraftsarbeidet vårt her.

Tekst av Johan Lindberg