Flyg mer hållbart

Så flyger du mer hållbart

Tjäna eurobonus extrapoäng när du köper biobränsle.

October 2022
Det har blivit enklare än någonsin att flyga mer hållbart. Biobränsle är en typ av hållbara flygbränslen (SAF) som är betydligt bättre ur klimatsynpunkt än fossila bränslen. Nu belönas EuroBonus-medlemmar med minst 500 Extrapoäng när de köper biobränsle till sin resa.

Genom att köpa biobränsle kan SAS resenärer minska de klimatpåverkande utsläppen från flygningen. Just nu kan resenärer dessutom tjäna 500 EuroBonus Extrapoäng per 20-minutersblock med biobränsle de köper till sin resa.

SAS har högt satta hållbarhetsmål. Men hur ska det här gå till? Störst effekt ger toppmoderna flygplan. SAS har redan i dag en av de mest moderna flygplansflottorna i Europa och fortsätter att fasa in nya, mer bränsleeffektiva flygplan. De nya flygplanen förbrukar 15–30 procent mindre bränsle än de flyg de ersätter.

En annan viktig faktor är den ökade användningen av hållbara flygbränslen (SAF). SAS strävar ständigt efter att öka tillgången på och användningen av hållbara flygbränslen som exempelvis biobränsle. Biobränsle framställs av hållbar biomassa och minskar utsläppen av klimatpåverkande koldioxid med upp till 80 procent jämfört med fossila bränslen.

Alla SAS-resenärer, företags- och cargokunder är välkomna ombord på resan mot ett hållbarare flyg. Just nu får resenärerna dessutom en extra belöning när de köper hållbara flygbränslen i samband med bokningen. EuroBonus-medlemmar belönas med 500 Extrapoäng för varje 20-minutersblock med hållbara flygbränslen de köper.

Hållbara flygbränslen

Vanliga frågor

Vad är hållbara flygbränslen (SAF)?

Hållbara flygbränslen (SAF) är bränslen som produceras av hållbara energigrödor, bland annat gammal matlagningsolja och fett från djur och växter eller avfall från industri, hushåll och skogsbruk. Bränslet uppfyller samma säkerhets- och kvalitetskrav som fossilbaserade jetbränslen. Det innehåller samma kolväten som fossila bränslen, men kolvätena i hållbara flygbränslen kommer från en mer hållbar källa.

Varför är det viktigt att använda hållbara flygbränslen?

Bränslen från hållbara källor minskar utsläppen av klimatpåverkande koldioxid. Under sin livscykel ger de upphov till upp till 80 procent mindre koldioxidutsläpp än traditionellt flygbränsle.

Används de hållbara flygbränslen jag köper på min egen flygresa?

Det fungerar på samma sätt som när du väljer vindkraft till hushållselen. Det är inte säkert att just den vindbaserade el du har betalat för används till att driva dina hushållsapparater och lampor. Men ditt köp påverkar ändå den totala andelen el som kommer från vindkraft. Likadant är det när du köper till hållbara flygbränslen. Då bidrar du till att öka den totala mängden hållbara bränslen som SAS använder.

Är det fortfarande en poäng att koldioxidkompensera, även om jag har köpt till hållbara flygbränslen till min resa? 

Alla initiativ för att minska transporternas negativa påverkan är bra. SAS ser koldioxidkompensation som ett viktigt verktyg och kommer att fortsätta koldioxidkompensera för alla resor som görs av EuroBonus-medlemmar, för Ungdomsbiljetter och våra egna medarbetares resor.

Hur gör jag för att köpa hållbara flygbränslen till min flygning med SAS?

Resenärer som vill välja hållbara flygbränslen i stället för fossila bränslen betalar 100 kronor per 20-minutersblock. Det går att lägga till hållbara flygbränslen i samband med att resan bokas på SAS webbplats eller genom att gå in på ”Mina bokningar” på webbplatsen när som helst före resan.

Hur många block med hållbara flygbränslen kan jag köpa?

Du kan köpa så många block som behövs för att täcka hela resan för var och en av resenärerna i bokningen. För en enkelresa från Stockholm till Oslo som tar en timme kan du alltså köpa upp till tre 20-minutersblock per resenär, eller sex block per resenär vid en tur- och returresa. En enkelresa från Köpenhamn till New York tar 8 timmar och 20 minuter. Det motsvarar 25 stycken 20-minutersblock per resenär.

Hur många EuroBonus-poäng kan jag tjäna?

EuroBonus-medlemmar tjänar 500 Extrapoäng per 20-minutersblock med hållbara flygbränslen. På en timslång enkelresa från Oslo till Stockholm får du alltså 1 500 Extrapoäng.

Kommer mitt bidrag att räknas in i SAS åtagande eller bli ett komplement till det?

Alla block som köps spelar en viktig roll eftersom de bidrar till att öka den totala mängden hållbara flygbränslen. SAS har gjort ett omfattande åtagande när det gäller att öka användningen av hållbara flygbränslen och detta finansieras helt och hållet av flygbolaget. Resenärernas frivilliga köp av hållbara flygbränslen räknas inte in i SAS åtagande utan tillkommer utöver det. SAS gör ingen vinst på resenärernas köp av hållbara flygbränslen.

Text av Geoff Mortimore