Fly på vei ned mot sommergrønne områder.

SAS lander grønnere – en måte å redusere utslipp ved landing

Ett av mange skritt mot en mer bærekraftig luftfart.

Foto: iStock
november 2022
I 2006 gikk SAS foran med en grønn løsning hvor man lander på en måte som er mer drivstoffeffektiv enn konvensjonelle nedstigninger.

Moderne fly kan navigere og fly med stor presisjon. SAS har utnyttet denne muligheten med stort hell i sin «grønne innflyvning».

Ved tradisjonell nedstigning flater flyet ut mellom høydeendringer. Ved hver utflating må man bruke mer gass, så det forbrennes drivstoff.

Med den grønne innflyvningen kan pilotene nesten gli i en jevn bane ned til bakken med motoren nær tomgang. Dette reduserer drivstofforbruket og CO-utslippet. Det senker også støynivået.

Flere muligheter til å redusere utslippene

  • På samme måte som pilotene kan bruke den grønne innflyvningen før landing, kan de også benytte en kontinuerlig stigning når flyet tar av, slik at det når sin optimale marsjhøyde uten å måtte ha perioder med horisontal flukt (som øker drivstofforbruket).

  • Lasting av flyet med et optimalt tyngdepunkt bidrar også til å redusere drivstofforbruket og gir høyere marsjfart.

  • En «low drag approach» innebærer at man gjør flyet klart for landing med klaffene slått ut, etterfulgt av hjulene kort tid senere. Dette minimerer den tiden flyet må være i luften med stor luftmotstand.

  • Flyene kan også takse etter landing med en motor avstengt.

Tekst av Staffan Erlandsson