Flygplan på väg ner mot sommargrönska.

Grön inflygning – ett sätt att minska utsläpp vid landning

Ett av många steg mot ett mer hållbart flyg.

Foto: iStock
November 2022
2006 var SAS först med ”gröna inflygningar”, vilket innebär att man landar på ett mer bränsleekonomiskt sätt än vid vanliga nedstigningar.

Moderna flygplan kan navigera och flyga med stor precision. SAS har utnyttjat den här förmågan med stor framgång i sina ”gröna inflygningar”. Vanliga nedstigningar innebär att flygplanet går ner i etapper. Vid varje etapp måste motorerna dras på, vilket betyder att bränsle förbrukas.

Den gröna inflygningen innebär däremot att piloterna stadigt kan glidflyga mot marken med motorerna på tomgång. Detta minskar både bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen samt ger lägre buller. Den gröna inflygningen används regelbundet av SAS vid medel- och lågtrafik på flygplatser.

Andra sätt att minska utsläpp

  • På samma sätt som grön inflygning används vid landning kan piloterna även använda kontinuerlig uppstigning vid start, så att flygplanet kommer till sin optimala flyghöjd utan etappflygningar som ökar bränsleförbrukningen.

  • Genom att lasta flygplanet med ett optimalt gravitationscenter bidrar man också till lägre bränsleförbrukning och en högre flyghöjd.

  • En inflygning med svag broms innebär att man konfigurerar flygplanet för landning med utfällda klaffar och strax därefter fäller ut hjulen. Detta minimerar den tid som flygplanet måste vara i luften med stort luftmotstånd.

  • Flygplanet kan också taxa med en motor avstängd efter landning.

Text av Staffan Erlandsson