Airbus Vahana på utstilling på Paris Airshow 2019

SAS och Airbus har elektriske drøm

En reise mot elektriske fly.

Airbus Vahana på utstilling på Paris Airshow 2019
oktober 2021
Flybransjen er i rute med planer om å lansere elektriske fly, med fremtidig potensial for karbonnøytrale flygninger. Et nytt samarbeid mellom SAS og Airbus er et viktig trinn på denne reisen.

Små elektriske fly vil ikke bare endre urban transport, men vil også være en testarena for ny elektrisk flyteknologi som i større skala kan bety at passasjerfly på 2025-tallet også kan være elektriske. Dette er en bransjetrend som passer fint til SAS’ ønske om bærekraftig flytransport og ambisjonen om å redusere utslippene med 25 prosent innen 2030, først og fremst gjennom modernisering av flåten og økt bruk av biodrivstoff.

For å oppnå dette har SAS og Airbus signert en intensjonsavtale om at de to selskapene sammen skal undersøke og evaluere mulighetene og utfordringene ved luftfartsoperasjoner og infrastruktur knyttet til storskalainnføring av nye elektriske hybridfly.

SAS kundene, og samfunnet ellers, etterspør en utvikling mot mye lavere utslipp, og dette passer fint inn i våre fremtidsplaner, der bærekraftig biodrivstoff vil være bindeleddet frem til de elektriske flyene overtar. Vi ser at elektriske fly i begynnelsen har et stort potensial på kortere ruter, men dette er så klart også et første skritt på veien mot økt bruk av elektrisitet også på langdistansefly, selv om dette nok ligger lenger frem.

Hybridfly med elektriske motorer som lades av en generator som i sin tur drives av en kombinasjon av biodrivstoff og elektriske batterier som lagrer strøm, kan også være mellomløsning på veien mot 100 prosent elektriske fly. Denne løsningen kan brukes for neste generasjon av kortdistansefly på innenlandsflygninger og regionale flygninger.

Utviklingen av elektriske fly har gått fort. Da Airbus i 2015 fløy den originale toseteren E-Fan, et elektrisk fly som ble brukt til opplæring av piloter, over den engelske kanalen, var det en milepæl som gjorde Airbus i stand til å planlegge det neste trinnet i utviklingen mot kommersiell elektrisk luftfart. På 2030-tallet tror vi det vil være mulig å fly elektriske hybridfly for 100 passasjerer. Dette er et mål som Airbus jobber svært seriøst mot.

Vi ønsker nullutslipp ved frakting av passasjerer. Først på europeiske ruter og senere på langdistanseruter. Det er viktig, for vi vet at det er forventninger om at vi skal nå disse målene.

Tekst av Paul Sillers