Airbus Vahana visas upp på Paris Airshow 2019

SAS och Airbus har elektriska drömmar

En resa mot elektriska flygplan.

Airbus Vahana visas upp på Paris Airshow 2019
oktober 2021
Flygbranschen är på väg mot en framtid med eldrivna flygplan där man potentiellt kommer att kunna erbjuda koldioxidneutrala flygningar. Det nya samarbetet mellan SAS och Airbus är ett viktigt steg på vägen.

Utvecklingen av små eldrivna plan kommer inte bara att förändra rörligheten i städerna utan också ge möjlighet att testa ny, elbaserad flygteknik. Om tekniken sedan går att skala upp kan det leda till att även passagerarflygplan drivs med el på 2030-talet. Det är en utveckling som passar som hand i handske till SAS långsiktiga åtagande för en hållbar flygtrafik, i synnerhet målet att minska utsläppen med 25 procent till 2025, främst genom modernisering av flygplansflottan och ökad användning av biobränslen.

För att förverkliga det målet har SAS och Airbus undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete kring forskning och utvärdering för att undersöka vilka möjligheter och utmaningar ett storskaligt införande av elhybriddrivna flygplan medför för flygbolagens drift och infrastruktur.

SAS kunder och samhället i stort efterfrågar en utveckling mot betydligt lägre utsläpp, och det är helt i linje med våra egna planer på att öka användningen av hållbara biobränslen i väntan på ökad eldrift. Till en början ser vi störst potential för eldrivna flygplan på kortare sträckor, men det vi ser är förstås också första steget mot ökad elektrifiering av långdistansflygningar – även om den utvecklingen kan ligga längre in i framtiden.

Elhybridmotorer, som drivs med en kombination av biobränslen och har elbatterier för att lagra energi, kan också vara ett steg på vägen mot helt eldrivna flygningar. Tekniken kan komma att användas på nästa generations kortdistansflygplan vid inrikesflygningar och regionala flygningar.

För att ge lite perspektiv var det år 2015 som Airbus för första gången flög E-Fan, ett elflygplan som används i pilotutbildningar, över Engelska kanalen. Det var en milstolpe som gjorde att Airbus kunde planera nästa steg i utvecklingen av elflygplan i större skala.
På 2030-talet tror vi att det går att flyga elhybridflygplan med 100 passagerare. Det är ett mål som Airbus arbetar mot på största allvar.

Vi vill kunna flyga passagerare med nollutsläpp, först inom Europa och så småningom även på långdistansflygningar. Det är viktigt eftersom vi är medvetna om att det finns en förväntan i samhället på oss att uppnå de målen.

Text av Paul Sillers